Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht. Leraren zijn nu aan zet om met elkaar, op school, in overleg met de schoolleiding, invulling te geven aan de onderdelen van de wet. Omdat de focus nu ligt op het nieuwe register, is de mogelijkheid tot inschrijven in het vrijwillig register gesloten per 1 augustus 2017.

Hoe zit het als ik al ben geregistreerd in het vrijwillige register?

Leraren geregistreerd in het vrijwillige register kunnen hun portfolio in dit vrijwillige register blijven onderhouden tot augustus 2018. Zij kunnen hun opgebouwde portfolio meenemen naar het nieuwe register. Alle vóór 1 augustus 2017 aangemelde of geregistreerde leraren in het vrijwillige register, kunnen vanaf oktober 2017 zeggenschap uitoefenen via de Deelnemersvergadering over belangrijke aspecten van het nieuwe lerarenregister.

Alle informatie op een rij:

  • Geregistreerde leraren kunnen hun portfolio na 1 augustus 2017 gewoon in het vrijwillige register blijven bijhouden en zij kunnen hun opgebouwde portfolio vanaf 1 augustus 2018 meenemen naar het nieuwe register.
  • Alle leraren in het vrijwillige register hebben via de Deelnemersvergadering (DV) automatisch zeggenschap over onderwerpen die belangrijk zijn bij de inrichting van het nieuwe lerarenregister.
  • Alle leraren in het vrijwillige register kunnen een afgevaardigde van de Deelnemersvergadering kiezen. Alleen bevoegde leraren kunnen als afgevaardigde gekozen worden.
  • Alle leraren in het vrijwillige register ontvangen bij inschrijving in het nieuwe lerarenregister een aantal punten of uren (afhankelijk van de eenheid die in het nieuwe register gaat gelden) als waardering voor deelname in het vrijwillige register. 
  • Nog openstaande verzoeken van aangemelde leraren tot registratie en aangeboden professionaliseringsactiviteiten ter validatie worden afgehandeld.
  • Alle leraren kunnen blijven meedenken over en meewerken aan de inrichting van het nieuwe register via sessies die in het hele land gehouden worden. Hiervoor hoeft u niet ingeschreven te staan.
  • Niet ingeschreven leraren hebben geen zeggenschap via de Deelnemersvergadering.
  • Het aanleggen van een portfolio kan bij inschrijving in het nieuwe register per 1 augustus 2018.
  • Inschrijven in het nieuwe register betekent zeggenschap over de doorontwikkeling van het nieuwe register en alle zaken die samenhangen met de kwaliteit en uitoefening van het beroep. Hoe dit verder vorm gegeven gaat worden, bepaalt de Deelnemersvergadering.
  • Voor aanbieders: het aanbieden en laten valideren van professionaliseringsactiviteiten voor het vrijwillige register is vanaf 1 augustus 2017 niet meer mogelijk. Dit geldt voor alle aanbieders. 

Lees ook de veelgestelde vragen over het vrijwillige en het nieuwe register